MỘT CUỘC HỘI NGỘ THÚ VỊ CỦA NHỮNG THƯƠNG HIỆU.

BNI-MOOCOFFEE

Hội Ngộ! BNI là một mô hình du nhập vào Việt Nam và chính thức hoạt động vào năm 2010 do ông Hồ Quang Minh thành lập dưới hình thức nhượng quyền của tổ chức BNI (Business Network International). BNI là tổ chức kết nối thương mại do Tiến sĩ Ivan Misner sáng lập năm 1985 ở Mỹ. với triết ... Read More »